Na počesť patróna hasičov sv. Floriána bola dňa 8.5.2022 na sv. omši o 10:30 hod. v kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari posvätená soška Floriána a nová zástava DHZ. Vdp. Matúš Perignáth spolu s hasičmi sošku Floriána a zástavu  po sv. omši umiestnili do priestorov hasičskej zbrojnice, kde bola vystavená aj technika hasičov.