Sv. Mikuláš chodil tieto dni po celom svete a  zavítal aj do našej materskej školy v Ždiari. Deti ho privítali básničkami, pesničkami a každé dieťa si od Mikuláša odnášalo balíček a veľa pekných spomienok na stretnutie s ním.