V stredu 4. mája 2022, tak ako už je zvykom v tomto období, sa po dlhšej dobe zapríčinenej pandémiou koronavírusom stretli dôchodcovia na  „Posedení seniorov“ v hoteli Magura. Pre svojich starých rodičov si pripravili  program deti z materskej školy pod vedením pani učiteliek a deti z DFS Ždiaranček pod vedení p. učiteľky Jany Andrášovej. Našim dôchodcom sa prihovoril starosta obce Pavel Bekeš, riaditeľ OO PZ v Ždiar Michal Neupauer a riaditeľka školy Ľuboslava Budzáková.