Obec Ždiar pozýva dôchodcov na „Stretnutie seniorov“, ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2019, t.j. v stredu o 14:00 hod. v hoteli Magura. Doprava autobusom je zabezpečená.