Oznamujeme občanom obce, že napriek trvaniu mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou Slovenskej republiky od 12.3.2020  Obecný úrad Ždiar bude od 04.05.2020 pracovať naďalej v núdzovom režime, ale stránkové hodiny budú obmedzené od 7:30 hod do 12:00 hod. Žiadame občanov o vybavovanie svojich potrebných náležitostí elektronickou poštou, len v nutných prípadoch o vybavovanie s osobnou návštevou na obecnom úrade.