Dôležité informácie pre ukrajinských utečencov a poskytovateľov ubytovania ohľadom vybavenia „statusu dočasného útočiska“:

  1. Vybavenie „statusu dočasného útočiska“ je veľmi dôležité ako pre utečenca (dávky, hľadanie si práce,…) tak aj pre poskytovateľa ubytovanie (príspevok za ubytovaného). Tí, ktorí majú ubytovaných utečencov, je potrebné zdôrazniť, aby si išli občania Ukrajiny predmetný status vybaviť.
  2. „Status dočasného útočiska“ si môžu vybaviť okrem cudzineckej polície v Prešove aj v Hot spotoch a to v Humennom Mestská športová hala, Chemlonka 7 a v Michalovciach Mestská športová hala, Športová 31 (za OC Zemplín).
  3. Slovenský Červený kríž Územný spolok Poprad ponúka odvoz do týchto Hot spotov – jeden mikrobus za deň. Kontakt: 0919 466 820
  4. Zároveň Slovenský Červený kríž Územný spolok Poprad ponúka pomoc pri zabezpečení niektorých liekov prípadne aj zdravotníckych pomôcok. Kontakt: 0919 466 820 alebo 0907 187 277
  5. Červený kríž poskytol ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB PRE POTREBU UKRAJINSKY HOVORIACEHO LEKÁRA NA TELEFÓNE NA MAREC/2022 V SÚVISLOSTI S UTEČENECKOU KRÍZOU (24 hodinová pohotovostná služba na telefóne)