Slnečný deň 11. mája 2022 umocnil slávnostne privítanie nových občanov, ktorí sa narodili v roku 2019, 2020 a 2021. Po úvodných slovách Ing. Veroniky Pitoňákovej si pre najmenších a ich rodičov pripravili program deti z materskej a základnej školy. Po vystúpení sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Pavel Bekeš, ktorý deťom aj rodičom poprial do ďalšieho života veľa šťastia, zdravia a radosti. Po zápise do pamätnej knihy, odovzdaní pamätného listu a finančnej odmeny si spoločné chvíle rodičia i dedičky s radosťou užívali.