Riaditeľstvo ZS s MŠ v Ždiari oznamuje rodičom a žiakom základnej školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude 2. septembra 2019 v pondelok. Začne sa slávnostnou svätou omšou o 7:45 h. v kostole a pokračovať bude v škole o 9:00 h. v aule. V tento deň nie sú potrebné prezuvky a je možné sa prihlásiť na obedy u vedúcej školskej jedálne. V tento deň budú triednické hodiny a ukončenie vyučovania bude o 11:30 h.