Pojazdné kino „Kino 22“ pozýva na premietanie rozprávok pri penzióne Kamzík v piatok dňa 29.12.2017 o 19:00 hod. Premietať sa budú československé rozprávky, ako „Lolek a Bolek“, „Mach a Šebestová“ taktiež aj „No počkaj zajac“, „Miazgovci“, „Krtko a priatelia“ a ďalšie. Vstup zdarma.