1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021
  2. . fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Viac informácií v prílohe.

Prílohy