Dovoľujeme si Vás informovať o SODB 2021 prostredníctvom tlačovej regionálnej správy Prešovského kraja. Informácie v prílohe.

Prílohy