OZNAM SAD Poprad: Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. zabezpečuje pravidelnú autobusovú dopravu v celej podtatranskej oblasti. Trápi nás situácia v posledných rokoch, a to pretrvávajúci trend úbytku vodičov autobusov. Tento problém má dnes už každá dopravná spoločnosť. Spôsobuje to prevádzkové problémy pre obsadenie všetkých liniek a spojov podľa schválených cestovných poriadkov. Naša spoločnosť napriek tomu disponuje za bežných okolností dostatkom vodičov. Aktuálna pandemická situácia nám však z tohto dostupného počtu pracovníkov vyraďuje do karantény tak vysoký počet vodičov, ktorý už bráni našim možnostiam zabezpečiť všetky spoje a musíme pristúpiť k redukcii a dočasnému pozastaveniu prevádzky na vybraných linkách.

Táto situácia nás skutočne úprimne mrzí, pretože cestujúca verejnosť potrebuje každý spoj, no z vyššie uvedených dôvodov (karanténa, PN) to nie je možné zabezpečiť.

Vodičom poskytneme dobré zázemie a stabilnú prácu. Kto si prácu hľadá, resp. zvažuje zmenu, naša spoločnosť je pripravená pre nábor týchto záujemcov.  Záujemcovia nás môžu kontaktovať priamo, a to na telefónnom čísle 0905 554 059 (kontaktná osoba Mgr. Viktória Kossuthová) alebo prostredníctvom emailu viktoria.kossuthova@sadpp.sk.