Vážení občania

Od plynofikácie ubehlo 20 rokov a 90% obyvateľov nemá vykonanú revíziu vonkajších rozvodov plynu od hlavného uzáveru po všetky plynové spotrebiče. Na základe toho Vás dnes a v najbližších dňoch budú osobne navštevovať pracovníci slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti u ktorých si môžete objednať revízie plynových rozvodov až po spotrebiče.Pracovníci sú označení preukazom.

Mená pracovníkov:                                                                Číslo preukazu:

Samuel Řeháček 0904359905 rehacek@srss.sk.              SRSS0025

Dávid Launa.                                                                           SRSS0075

Martin Benkovič                                                                     SRSS0033

 

 

Mená revíznych technikov:

Michal Makara

Alexander Novysedlák

Marcel Novysedlák

Jíri Melinger