Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade na základe aktuálnej nákazovej situácie v Slovenskej republike s ohľadom na výskyt pozitívnych prípadov afrického moru ošípaných žiada o súčinnosť obyvateľov obce pri povinnosti mať zaregistrované svoje chovy aj keď chovajú iba jeden kus ošípanej. Viac informácií v prílohe.

Prílohy