Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, príslušná podľa parg. 8 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Vám na základe prípisu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č. 03675/2018-222 z 13.11.2018 postupuje informáciu, že dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy