Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade informuje občanov v súvislosti s ich povinnosťou mať zaregistrované svoje chovy aj keď chovajú iba jeden kus ošípanej. Viac informácií v prílohe.

Prílohy