Oznamujeme Vám možnosť pripomienkovania nového cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorý bude platný od 12.12.2021. Svoje pripomienky môžete podať do 30.9.2021 výhradne prostredníctvom príslušného formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/primestska-autobusova-doprava/ziadost-zmenu-cestovneho-poriadku/

Touto cestou Vás zároveň žiadame, aby podané pripomienky na zmenu obsahovali potreby, ktoré reprezentujú skupinu obyvateľov a nie jednotlivcov. Za pochopenie vopred ďakujem.