Ľubovnianska nemocnica, n. o. v spolupráci s mestom Spišská Stará Ves spustila od 6.6.2022 prevádzku dvoch nových ambulancií v zdravotnom stredisku v Spišskej Starej Vsi, a to:

Interná ambulancia – lekár MUDr. Beáta Nováková:

ordinačné hodiny:

pondelok, streda, piatok od 7.00 – 12.00 a 12.30-15.00

Neurologická ambulancia – lekári MUDr. Lenka Šimová a MUDr. Dominika Myciová

ordinačné hodiny: utorok a štvrtok od 7.00 – 12.00 a 12.30-15.00