Dňa 2.8.2018 pracovne navštívil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska povodňou postihnuté obce Tatranskú Javorinu a Ždiar. Pozrel si zničenú oblasť Javorovej doliny a tiež stav záchranných prác na obnove dodávky pitnej vody pre obce. Spoločne sa hľadali spôsoby riešenia, aby v budúcnosti k takým obrovským škodám nedochádzalo.