Pozemkové spoločenstvo STREDNICA Ždiar pozýva podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v budove Skicentra Strednica v Ždiari dňa 13.5.2018 o 9:30 hod.

Prílohy