Pozvánka – zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždiari dňa 29.11.2023

Prílohy