Pozvánka – zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždiari dňa 27.9.2023

Prílohy