PS Urbariát Ždiar pozýva na Valné zhromaždenie podielnikov Urbariátu Ždiar dňa 05.07.2020 o 11:30 hod. do reštaurácie Goralská  karčma. Viac informácií v prílohe.

Prílohy

  • pdf Scan
    File size: 192 KB Downloads: 503