PS Urbariát Ždiar pozýva svojich podielnikov na Valné zhromaždenie dňa 11.6.2023 o 12:00 hod. do reštaurácie SOVA /bývala Goralská karčma/. Viac informácií v prílohe.

Prílohy