Pozvánka na ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 23.11.2022

Prílohy