Slovenská správa ciest Bratislava a Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s.r.o. si Vás dovoľujú pozvať dňa 29. októbra 2019 na slávnostné uvedenie stavby: „ I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky“ do užívania širokej motoristickej verejnosti.

Miesto stretnutia : na parkovisku pred obecným úradom

Čas stretnutia : 29. október 2019 o 11.00 hod. /utorok/

Na slávnostnom uvedení stavby sa zúčastnia :

  • Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a spojov s riaditeľmi jednotlivých odborov
  • Predseda VÚC Prešov
  • Generálny riaditeľ SSC Bratislava
  • Regionálny riaditeľ SSC Košice
  • Krajsky riaditeľ polície a okresný riaditelia polície
  • Zhotoviteľ stavby
  • a ďalší vzácni hostia