Výbor Pozemkového spoločenstva Lendacké so sídlom v Ždiari pozýva svojich podielnikov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.05.2023 o 12:00 hod. v reštaurácii Ždiarsky dom.

Prílohy