Urbariát Ždiar pozýva podielnikov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.5.2018 o 11:00 hod. v budove Goralská karčma v Ždiari. Účasť podielnikov je nutná.

Prílohy