Pozemkové spoločenstvo STREDNICA oznamuje podielnikom , že na základe odporučenia právnikov valné zhromaždenie , ktoré sa malo konať 22.1.2023 SA RUŠÍ, z dôvodu nedostatku času a dôkladnejšej prípravy transakčných a nájomných zmlúv. Nový termín valného zhromaždenia bude v čas oznámený.

Za pochopenie vopred ďakuje výbor Pozemkového spoločenstva STREDNICA

V Ždiari 18.1.2023