Výbor Pozemkového spoločenstva STREDNICA oznamuje zvolanie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva STREDNICA – valného zhromaždenia členov tohto spoločenstva /podielnikov/ a tým zároveň pozýva na toto zhromaždenie PS STREDNICA – valné zhromaždenie členov spoločenstva, ktoré sa uskutoční v priestoroch budovy SKICENTRA STREDNICA č. 670 v Ždiari dňa 26.7.2020 so začiatkom o 14:00 hod. Viac informácií v prílohe…

Prílohy