POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO STREDNICA so sídlom Ždiar 670, 059 55, na základe rozhodnutia VZ vyhlasuje ponukové konanie na odkúpenie 100% akcií akciovej spoločnosti SKICENTRUM STREDNICA – ŽDIAR, a.s., IČO: 36 506 435, so sídlom Ždiar 670, 059 55 Ždiar (dalej len akciovej spoločnosti) uvedený v špecifikácii, alternatívne na predaj súboru majetku akciovej spoločnosti:

Viac informácií v prílohe.

Prílohy