Oznamuje obyvateľom obce a podnikateľským subjektom, že posledný zvoz TKO sa uskutoční podľa plánu zvozu dňa 26.12.2018 t. j. v stredu na 2. sviatok vianočný.