Vážení občania,

zajtra t.j. 8.10.2022 o 13.00 hod.  bude v našej obci posledná rozlúčka s Marekom Vojtaššákom. Očakávame viac ľudí, ktorí sa prídu rozlúčiť s Marekom, preto bude doprava okolo kostola organizovaná nasledovne :

  • Žiadame občanov obce Ždiar, aby ak sa dá, nechali auto doma a prišli peši
  • Pred kostolom verejné priestranstvo bude uzavreté, kde sa autá nedostanú
  • Obecná cesta od benzínovej pumpy smerom ku kostolu bude uzavretá
  • Obecná cesta od kostola na odbočku bude jednosmerná to znamená, že ku kostolu sa dostanete len cez odbočku smerom dole.
  • Obecná cesta od kostola smerom ku starému obecnému úradu bude jednosmerná, to znamená že ku kostolu sa dostanete po obecnej ceste od starého obecného úradu
  • Po zaplnení parkovísk okolo obchodu a požiarnej zbrojnice bude sa postupne parkovať na obecnej ceste v jednom smere.
  • Žiadame Vás, aby ste rešpektovali toto usmernenie a tiež aby ste rešpektovali hasičov a políciu, ktorí budú dopravu riadiť.

Ďakujeme za pochopenie

 

Obec Ždiar

Obvodné oddelenie PZ SR Ždiar