Poskytovanie dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, opätovné podanie čestného prehlásenia do 31.12.2022

Dňa 1.7.2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z.z. o financovaní voľného času dieťaťa. Došlo k zmene v poskytovaní dotácií na stravu. Viac informácií v prílohe. Žiadame rodičov, ktorým sa poskytuje dotácia na podporu stravovania, aby do 31.12.2022 doručili na Obecný úrad v Ždiari čestné prehlásenie, ktoré bude platné pre rok 2023.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy