Dňa 1.7.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z.z. o financovaní voľného času dieťaťa. Dochádza k zmene v poskytovaní dotácií na stravu. Viac informácií v prílohe.

Prílohy