Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1.5.2023

S účinnosťou od 1.5.2023 v pôsobnosti Ministerstva práce,  sociálnych vecí a rodiny SR je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu, ktoré je potrebné doručiť zariadeniu školského stravovania, a to:  Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou, 059 55 Ždiar 255 najneskôr v termíne do 14. apríla 2023.

Viac informácií  a žiadosť rodiča v prílohe.

Prílohy