Aj v našej obci našli dočasný domov a strechu nad hlavou ukrajinské matky s deťmi, ktorým rodina ubytovateľa poskytla dočasné útočisko. Ak máte záujem pomôcť či už materiálne  alebo finančne, rodina ubytovateľa prosí o kontaktovanie na tel. čísle: 0944 439 888 – Valent Kotarba Ždiar 527

Pomoc spočíva v poskytnutí trvanlivých potravín a hygienických pomôcok: mlieko, maslo, detská výživa, syry…  plienky…