Zábava sa niesla celým večerom na Plese Goralov v sobotu 16. februára 2019. Po uvítacom slove Ľubky Budzákovej ples otvorili p. starosta Pavel Bekeš. S programom sa predstavili deti  zo súboru Ždiaranček a FS Goral. O zábavu sa postarala aj energická Eva Máziková. Do skorých ranných hodín hrala hudobná skupina Systém z Veľkej Lomnice.

Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí venovali cenu do tomboly alebo prispeli špecialitami na švédske stoly.