Obec Ždiar Vás pozýva na Ples Goralov dňa 22.4.2023 o 19:00 hod. do hotela Magura. O tanečnú zábavu sa postará goralská muzika a hudobná skupina Family. Vstupné: 35,00 Eur /vstup v goralskom kroji alebo jeho časti/

Predaj vstupeniek: na obecnom úrade v úradných hodinách.

Prílohy