Spoločnosť Davies s.r.o., ktorá je poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Viac informácií v prílohe.

Prílohy