VSD oznamuje zákazníkom, že v nasledujúcich termínoch a časoch:

26.10.2023 od 9:00 hod. do 13:30 hod.

07.10.2023 od 8:10 hod. do 15:00 hod.

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Ždiar 212  až 241, vrátane odberných miest s vysokým súpisným číslom v tejto lokalite, a to: 480, 481, 496, 498, 532, 615, 680, 751, 770