Spoločnosť PVPS a.s. Poprad, ako prevádzkovateľ verejného vodovodu, Vám oznamuje, že

dňa 19. júla 2018 v obciach Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tatranská Javorina, Ždiar, Mlynčeky a Kežmarok – časť zásobovaná z ÚV Mlynčeky došlo k výpadkom v dodávke pitnej vody z dôvodu živelnej udalosti – povodne spôsobenej mimoriadnymi zrážkami.

Z dôvodu nevyhovujúcej kvality pitnej vody v ukazovateli  „zákal“ nedoporučujeme používať túto vodu pre ľudskú potrebu.

PVPS a.s. zabezpečuje náhradné zásobovanie pitnou vodou rozvozom cisternami až do odvolania. Kontakt na zabezpečenie cisterny : dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.

Z uvedených vodovodov sú priebežne odoberané havarijné vzorky vôd.

Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti, tel. 052 / 77 29 548.

Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou.

Ďakujeme za pochopenie.