Obec Ždiar v zastúpení starostom obce Ing. Pavlom Bekešom oznamuje o zámere „ Objekt pre ubytovanie zamestnancov“.

Viac informácií v prílohe.

Zámer bude verejnosti prístupný po dobu 21 dní od zverejnenia informácií na Obecnom úrade v Ždiari.

Oznámenie o zámere „ Objekt pre ubytovanie zamestnancov“ bolo zverejnené na úradnej tabuli Obecného úradu Ždiar a na oficiálnej stránke obce www.zdiar.sk dňa 20.09.2019.

Prílohy