V zmysle ustanovení zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov Vám oznamujeme, že na vysokotlakovom plynovode, ktorý prechádza katastrálnym územím obce Ždiar sa budú vykonávať práce súvisiace s vonkajšou inšpekciou VTL plynovodu. Viac info v prílohe.

Prílohy

  • pdf Scan
    File size: 287 KB Downloads: 488