Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 17 Územného plánu obce Ždiar“

Obstarávateľ Obec Ždiar, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších doplnení (stavebný zákon), predložila na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 17 Územného plánu obce Ždiar“.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy

  • pdf Scan
    File size: 603 KB Downloads: 198