Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania podľa prag. 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ …

Prílohy

  • pdf Scan
    File size: 696 KB Downloads: 531
Predchádzajúci článok
Oznámenie vo veci stavby
Nasledujúci článok
Stavebné povolenie – verejná vyhláška

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.