Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, ako obhospodarovateľ lesa, oznamuje súkromným vlastníkom lesa v lokalite Monkova dolina, že ponúka možnosť chystania palivového dreva v množstve 20 m3 na 1 vlastníka.

Termín prác od 1.8.2023 do 21.8.2023

Kontakt: Ing. Slivinský +421 903 987 423

Ing. Marcel Siska +421 903 722 547

 

Viac informácií v prílohe.

Prílohy