Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s Košice oznamuje obyvateľom obce, že dňa 7. a 8.2.2018 sa uskutoční verejné oboznámenie spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. o príprave investičného zámeru s názvom stavby: „V254 – Úprava VN vedenia v obci Ždiar“ horná časť a časť nad obcou v zasadačke Obecného úradu Ždiar od 14:00 hod. do 16:00 hod.