Vážení ubytovatelia,
v prípade záujmu prezentácie Vášho ubytovacieho zariadenia na oficiálnych web stránkach Obce Ždiar www.zdiar.skaj v kalendárnom roku 2018 Vás vyzývame zaplatiť poplatok do 31. januára 2018 do pokladne obce alebo prevodným príkazom na účet obce. V prípade neuhradenia poplatku v tomto termíne Vaša prezentácia bude ukončená.

Pre ubytovateľov, ktorí poplatok uhradili je tento oznam bezpredmetný!

Výška poplatkov:

priváty a chaty: 16,60 €

penzióny:          26,60 €

hotely:              33,20 €

Údaje pri platbe prevodným príkazom:

IBAN: SK37 0200 0000 0000 2712 7562

VS: 2018

KS: 0308

Suma: poplatok podľa ubytovacieho zariadenia

ŠS: (súpisné číslo Vášho ubytovacieho zariadenia)