Obec Ždiar oznamuje, že od 17.06.2020 zabezpečuje činnosť stavebného úradu Obec Ždiar. Po dlhodobej práceneschopnosti pracovníka stavebného úradu a nečinnosti Spoločného obecného úradu vo Svite, obec Ždiar k 31.05.2020 ukončila Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu dohodou.

Prosíme stavebníkov o trpezlivosť s vybavovaním svojich žiadostí, ktoré sa nahromadili a ktoré vybavuje stavebný úrad. Za pochopenie ďakujeme.