Spoločnosť PVPS a.s. Poprad, ako prevádzkovateľ verejného vodovodu, Vám oznamuje, že k dňu 23. júla 2018 v obciach Stráne pod Tatrami, Tatranská Javorina, Ždiar, Podspády, Mlynčeky a Kežmarok – časť zásobovaná z ÚV Mlynčeky pretrváva výpadok dodávky pitnej vody z dôvodu živelnej udalosti – povodne spôsobenej mimoriadnymi zrážkami.

Z dôvodu nevyhovujúcej kvality pitnej vody nedoporučujeme používať túto vodu pre ľudskú potrebu.  Z uvedených vodovodov sú priebežne odoberané kontrolné vzorky vôd.

PVPS a.s. zabezpečuje náhradné zásobovanie pitnou vodou rozvozom cisternami až do odvolania.

Prípadné ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS a.s., tel. 0850 111 800.

Ospravedlňujeme sa Vám za spôsobené problémy v zásobovaní vodou.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu počas trvania mimoriadneho stavu.

S pozdravom

Ing. Radoslava Kráľová
vedúca call centra – back office

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89  Poprad